NumWords.com

80 in Words in Turkish

Seksen

<79 :||: 81>80 × 2 = 160 = Yüz altmış
80 × 3 = 240 = Iki yüz kırk
80 × 4 = 320 = üç yüz yirmi
80 × 5 = 400 = Dört yüz
80 × 6 = 480 = Dört yüz seksen
80 × 7 = 560 = Beş yüz altmış
80 × 8 = 640 = Altı yüz kırk
80 × 9 = 720 = Yedi yüz yirmi
80 × 10 = 800 = Sekiz yüz

Sitemap

2018 © NumWords.com