NumWords.com

42 in Words in Turkish

Kırk iki

<41 :||: 43>42 × 2 = 84 = Seksen dört
42 × 3 = 126 = Yüz yirmi altı
42 × 4 = 168 = Yüz altmış sekiz
42 × 5 = 210 = Iki yüz on
42 × 6 = 252 = Iki yüz elli iki
42 × 7 = 294 = Iki yüz doksan dört
42 × 8 = 336 = üç yüz otuz altı
42 × 9 = 378 = üç yüz yetmiş sekiz
42 × 10 = 420 = Dört yüz yirmi

Sitemap

2018 © NumWords.com