NumWords.com

38 in Words in Turkish

Otuz sekiz

<37 :||: 39>38 × 2 = 76 = Yetmiş altı
38 × 3 = 114 = Yüz on dört
38 × 4 = 152 = Yüz elli iki
38 × 5 = 190 = Yüz doksan
38 × 6 = 228 = Iki yüz yirmi sekiz
38 × 7 = 266 = Iki yüz altmış altı
38 × 8 = 304 = üç yüz dört
38 × 9 = 342 = üç yüz kırk iki
38 × 10 = 380 = üç yüz seksen

Sitemap

2018 © NumWords.com