NumWords.com

34 in Words in Turkish

Otuz dört

<33 :||: 35>34 × 2 = 68 = Altmış sekiz
34 × 3 = 102 = Yüz iki
34 × 4 = 136 = Yüz otuz altı
34 × 5 = 170 = Yüz yetmiş
34 × 6 = 204 = Iki yüz dört
34 × 7 = 238 = Iki yüz otuz sekiz
34 × 8 = 272 = Iki yüz yetmiş iki
34 × 9 = 306 = üç yüz altı
34 × 10 = 340 = üç yüz kırk

Sitemap

2018 © NumWords.com