NumWords.com

29 in Words in Turkish

Yirmi dokuz

<28 :||: 30>29 × 2 = 58 = Elli sekiz
29 × 3 = 87 = Seksen yedi
29 × 4 = 116 = Yüz on altı
29 × 5 = 145 = Yüz kırk beş
29 × 6 = 174 = Yüz yetmiş dört
29 × 7 = 203 = Iki yüz üç
29 × 8 = 232 = Iki yüz otuz iki
29 × 9 = 261 = Iki yüz altmış bir
29 × 10 = 290 = Iki yüz doksan

Sitemap

2018 © NumWords.com