NumWords.com

27 in Words in Turkish

Yirmi yedi

<26 :||: 28>27 × 2 = 54 = Elli dört
27 × 3 = 81 = Seksen bir
27 × 4 = 108 = Yüz sekiz
27 × 5 = 135 = Yüz otuz beş
27 × 6 = 162 = Yüz altmış iki
27 × 7 = 189 = Yüz seksen dokuz
27 × 8 = 216 = Iki yüz on altı
27 × 9 = 243 = Iki yüz kırk üç
27 × 10 = 270 = Iki yüz yetmiş

Sitemap

2018 © NumWords.com