NumWords.com

21 in Words in Turkish

Yirmi bir

<20 :||: 22>21 × 2 = 42 = Kırk iki
21 × 3 = 63 = Altmış üç
21 × 4 = 84 = Seksen dört
21 × 5 = 105 = Yüz beş
21 × 6 = 126 = Yüz yirmi altı
21 × 7 = 147 = Yüz kırk yedi
21 × 8 = 168 = Yüz altmış sekiz
21 × 9 = 189 = Yüz seksen dokuz
21 × 10 = 210 = Iki yüz on

Sitemap

2018 © NumWords.com