NumWords.com

14 in Words in Turkish

On dört

<13 :||: 15>14 × 2 = 28 = Yirmi sekiz
14 × 3 = 42 = Kırk iki
14 × 4 = 56 = Elli altı
14 × 5 = 70 = Yetmiş
14 × 6 = 84 = Seksen dört
14 × 7 = 98 = Doksan sekiz
14 × 8 = 112 = Yüz on iki
14 × 9 = 126 = Yüz yirmi altı
14 × 10 = 140 = Yüz kırk

Sitemap

2018 © NumWords.com