NumWords.com

13 in Words in Turkish

On üç

<12 :||: 14>13 × 2 = 26 = Yirmi altı
13 × 3 = 39 = Otuz dokuz
13 × 4 = 52 = Elli iki
13 × 5 = 65 = Altmış beş
13 × 6 = 78 = Yetmiş sekiz
13 × 7 = 91 = Doksan bir
13 × 8 = 104 = Yüz dört
13 × 9 = 117 = Yüz on yedi
13 × 10 = 130 = Yüz otuz

Sitemap

2018 © NumWords.com