NumWords.com

89 in Words in Turkmen

Segsen dokuz

<88 :||: 90>89 × 2 = 178 = Bir ýüz ýetmiş sekiz
89 × 3 = 267 = Iki ýüz altmyş ýedi
89 × 4 = 356 = üç ýüz elli alty
89 × 5 = 445 = Dört ýüz kyrk bäş
89 × 6 = 534 = Bäş ýüz otuz dört
89 × 7 = 623 = Alty ýüz ýigrimi üç
89 × 8 = 712 = ýedi ýüz on iki
89 × 9 = 801 = Sekiz ýüz bir
89 × 10 = 890 = Sekiz ýüz togsan

Sitemap

2018 © NumWords.com