NumWords.com

83 in Words in Turkmen

Segsen üç

<82 :||: 84>83 × 2 = 166 = Bir ýüz altmyş alty
83 × 3 = 249 = Iki ýüz kyrk dokuz
83 × 4 = 332 = üç ýüz otuz iki
83 × 5 = 415 = Dört ýüz on bäş
83 × 6 = 498 = Dört ýüz togsan sekiz
83 × 7 = 581 = Bäş ýüz segsen bir
83 × 8 = 664 = Alty ýüz altmyş dört
83 × 9 = 747 = ýedi ýüz kyrk ýedi
83 × 10 = 830 = Sekiz ýüz otuz

Sitemap

2018 © NumWords.com