NumWords.com

81 in Words in Turkmen

Segsen bir

<80 :||: 82>81 × 2 = 162 = Bir ýüz altmyş iki
81 × 3 = 243 = Iki ýüz kyrk üç
81 × 4 = 324 = üç ýüz ýigrimi dört
81 × 5 = 405 = Dört ýüz bäş
81 × 6 = 486 = Dört ýüz segsen alty
81 × 7 = 567 = Bäş ýüz altmyş ýedi
81 × 8 = 648 = Alty ýüz kyrk sekiz
81 × 9 = 729 = ýedi ýüz ýigrimi dokuz
81 × 10 = 810 = Sekiz ýüz on

Sitemap

2018 © NumWords.com