NumWords.com

72 in Words in Turkmen

ýetmiş iki

<71 :||: 73>72 × 2 = 144 = Bir ýüz kyrk dört
72 × 3 = 216 = Iki ýüz on alty
72 × 4 = 288 = Iki ýüz segsen sekiz
72 × 5 = 360 = üç ýüz altmyş
72 × 6 = 432 = Dört ýüz otuz iki
72 × 7 = 504 = Bäş ýüz dört
72 × 8 = 576 = Bäş ýüz ýetmiş alty
72 × 9 = 648 = Alty ýüz kyrk sekiz
72 × 10 = 720 = ýedi ýüz ýigrimi

Sitemap

2018 © NumWords.com