NumWords.com

71 in Words in Turkmen

ýetmiş bir

<70 :||: 72>71 × 2 = 142 = Bir ýüz kyrk iki
71 × 3 = 213 = Iki ýüz on üç
71 × 4 = 284 = Iki ýüz segsen dört
71 × 5 = 355 = üç ýüz elli bäş
71 × 6 = 426 = Dört ýüz ýigrimi alty
71 × 7 = 497 = Dört ýüz togsan ýedi
71 × 8 = 568 = Bäş ýüz altmyş sekiz
71 × 9 = 639 = Alty ýüz otuz dokuz
71 × 10 = 710 = ýedi ýüz on

Sitemap

2018 © NumWords.com