NumWords.com

70 in Words in Turkmen

ýetmiş

<69 :||: 71>70 × 2 = 140 = Bir ýüz kyrk
70 × 3 = 210 = Iki ýüz on
70 × 4 = 280 = Iki ýüz segsen
70 × 5 = 350 = üç ýüz elli
70 × 6 = 420 = Dört ýüz ýigrimi
70 × 7 = 490 = Dört ýüz togsan
70 × 8 = 560 = Bäş ýüz altmyş
70 × 9 = 630 = Alty ýüz otuz
70 × 10 = 700 = ýedi ýüz

Sitemap

2018 © NumWords.com