NumWords.com

69 in Words in Turkmen

Altmyş dokuz

<68 :||: 70>69 × 2 = 138 = Bir ýüz otuz sekiz
69 × 3 = 207 = Iki ýüz ýedi
69 × 4 = 276 = Iki ýüz ýetmiş alty
69 × 5 = 345 = üç ýüz kyrk bäş
69 × 6 = 414 = Dört ýüz on dört
69 × 7 = 483 = Dört ýüz segsen üç
69 × 8 = 552 = Bäş ýüz elli iki
69 × 9 = 621 = Alty ýüz ýigrimi bir
69 × 10 = 690 = Alty ýüz togsan

Sitemap

2018 © NumWords.com