NumWords.com

68 in Words in Turkmen

Altmyş sekiz

<67 :||: 69>68 × 2 = 136 = Bir ýüz otuz alty
68 × 3 = 204 = Iki ýüz dört
68 × 4 = 272 = Iki ýüz ýetmiş iki
68 × 5 = 340 = üç ýüz kyrk
68 × 6 = 408 = Dört ýüz sekiz
68 × 7 = 476 = Dört ýüz ýetmiş alty
68 × 8 = 544 = Bäş ýüz kyrk dört
68 × 9 = 612 = Alty ýüz on iki
68 × 10 = 680 = Alty ýüz segsen

Sitemap

2018 © NumWords.com