NumWords.com

63 in Words in Turkmen

Altmyş üç

<62 :||: 64>63 × 2 = 126 = Bir ýüz ýigrimi alty
63 × 3 = 189 = Bir ýüz segsen dokuz
63 × 4 = 252 = Iki ýüz elli iki
63 × 5 = 315 = üç ýüz on bäş
63 × 6 = 378 = üç ýüz ýetmiş sekiz
63 × 7 = 441 = Dört ýüz kyrk bir
63 × 8 = 504 = Bäş ýüz dört
63 × 9 = 567 = Bäş ýüz altmyş ýedi
63 × 10 = 630 = Alty ýüz otuz

Sitemap

2018 © NumWords.com