NumWords.com

61 in Words in Turkmen

Altmyş bir

<60 :||: 62>61 × 2 = 122 = Bir ýüz ýigrimi iki
61 × 3 = 183 = Bir ýüz segsen üç
61 × 4 = 244 = Iki ýüz kyrk dört
61 × 5 = 305 = üç ýüz bäş
61 × 6 = 366 = üç ýüz altmyş alty
61 × 7 = 427 = Dört ýüz ýigrimi ýedi
61 × 8 = 488 = Dört ýüz segsen sekiz
61 × 9 = 549 = Bäş ýüz kyrk dokuz
61 × 10 = 610 = Alty ýüz on

Sitemap

2018 © NumWords.com