NumWords.com

59 in Words in Turkmen

Elli dokuz

<58 :||: 60>59 × 2 = 118 = Bir ýüz on sekiz
59 × 3 = 177 = Bir ýüz ýetmiş ýedi
59 × 4 = 236 = Iki ýüz otuz alty
59 × 5 = 295 = Iki ýüz togsan bäş
59 × 6 = 354 = üç ýüz elli dört
59 × 7 = 413 = Dört ýüz on üç
59 × 8 = 472 = Dört ýüz ýetmiş iki
59 × 9 = 531 = Bäş ýüz otuz bir
59 × 10 = 590 = Bäş ýüz togsan

Sitemap

2018 © NumWords.com