NumWords.com

49 in Words in Turkmen

Kyrk dokuz

<48 :||: 50>49 × 2 = 98 = Togsan sekiz
49 × 3 = 147 = Bir ýüz kyrk ýedi
49 × 4 = 196 = Bir ýüz togsan alty
49 × 5 = 245 = Iki ýüz kyrk bäş
49 × 6 = 294 = Iki ýüz togsan dört
49 × 7 = 343 = üç ýüz kyrk üç
49 × 8 = 392 = üç ýüz togsan iki
49 × 9 = 441 = Dört ýüz kyrk bir
49 × 10 = 490 = Dört ýüz togsan

Sitemap

2018 © NumWords.com