NumWords.com

42 in Words in Turkmen

Kyrk iki

<41 :||: 43>42 × 2 = 84 = Segsen dört
42 × 3 = 126 = Bir ýüz ýigrimi alty
42 × 4 = 168 = Bir ýüz altmyş sekiz
42 × 5 = 210 = Iki ýüz on
42 × 6 = 252 = Iki ýüz elli iki
42 × 7 = 294 = Iki ýüz togsan dört
42 × 8 = 336 = üç ýüz otuz alty
42 × 9 = 378 = üç ýüz ýetmiş sekiz
42 × 10 = 420 = Dört ýüz ýigrimi

Sitemap

2018 © NumWords.com