NumWords.com

34 in Words in Turkmen

Otuz dört

<33 :||: 35>34 × 2 = 68 = Altmyş sekiz
34 × 3 = 102 = Bir ýüz iki
34 × 4 = 136 = Bir ýüz otuz alty
34 × 5 = 170 = Bir ýüz ýetmiş
34 × 6 = 204 = Iki ýüz dört
34 × 7 = 238 = Iki ýüz otuz sekiz
34 × 8 = 272 = Iki ýüz ýetmiş iki
34 × 9 = 306 = üç ýüz alty
34 × 10 = 340 = üç ýüz kyrk

Sitemap

2018 © NumWords.com