NumWords.com

31 in Words in Turkmen

Otuz bir

<30 :||: 32>31 × 2 = 62 = Altmyş iki
31 × 3 = 93 = Togsan üç
31 × 4 = 124 = Bir ýüz ýigrimi dört
31 × 5 = 155 = Bir ýüz elli bäş
31 × 6 = 186 = Bir ýüz segsen alty
31 × 7 = 217 = Iki ýüz on ýedi
31 × 8 = 248 = Iki ýüz kyrk sekiz
31 × 9 = 279 = Iki ýüz ýetmiş dokuz
31 × 10 = 310 = üç ýüz on

Sitemap

2018 © NumWords.com