NumWords.com

29 in Words in Turkmen

ýigrimi dokuz

<28 :||: 30>29 × 2 = 58 = Elli sekiz
29 × 3 = 87 = Segsen ýedi
29 × 4 = 116 = Bir ýüz on alty
29 × 5 = 145 = Bir ýüz kyrk bäş
29 × 6 = 174 = Bir ýüz ýetmiş dört
29 × 7 = 203 = Iki ýüz üç
29 × 8 = 232 = Iki ýüz otuz iki
29 × 9 = 261 = Iki ýüz altmyş bir
29 × 10 = 290 = Iki ýüz togsan

Sitemap

2018 © NumWords.com