NumWords.com

28 in Words in Turkmen

ýigrimi sekiz

<27 :||: 29>28 × 2 = 56 = Elli alty
28 × 3 = 84 = Segsen dört
28 × 4 = 112 = Bir ýüz on iki
28 × 5 = 140 = Bir ýüz kyrk
28 × 6 = 168 = Bir ýüz altmyş sekiz
28 × 7 = 196 = Bir ýüz togsan alty
28 × 8 = 224 = Iki ýüz ýigrimi dört
28 × 9 = 252 = Iki ýüz elli iki
28 × 10 = 280 = Iki ýüz segsen

Sitemap

2018 © NumWords.com