NumWords.com

27 in Words in Turkmen

ýigrimi ýedi

<26 :||: 28>27 × 2 = 54 = Elli dört
27 × 3 = 81 = Segsen bir
27 × 4 = 108 = Bir ýüz sekiz
27 × 5 = 135 = Bir ýüz otuz bäş
27 × 6 = 162 = Bir ýüz altmyş iki
27 × 7 = 189 = Bir ýüz segsen dokuz
27 × 8 = 216 = Iki ýüz on alty
27 × 9 = 243 = Iki ýüz kyrk üç
27 × 10 = 270 = Iki ýüz ýetmiş

Sitemap

2018 © NumWords.com