NumWords.com

26 in Words in Turkmen

ýigrimi alty

<25 :||: 27>26 × 2 = 52 = Elli iki
26 × 3 = 78 = ýetmiş sekiz
26 × 4 = 104 = Bir ýüz dört
26 × 5 = 130 = Bir ýüz otuz
26 × 6 = 156 = Bir ýüz elli alty
26 × 7 = 182 = Bir ýüz segsen iki
26 × 8 = 208 = Iki ýüz sekiz
26 × 9 = 234 = Iki ýüz otuz dört
26 × 10 = 260 = Iki ýüz altmyş

Sitemap

2018 © NumWords.com