NumWords.com

80 in Words in Swedish

åttio

<79 :||: 81>80 × 2 = 160 = En hundra sextio
80 × 3 = 240 = Två hundra fyrtio
80 × 4 = 320 = Tre hundra tjugo
80 × 5 = 400 = Fyra hundra
80 × 6 = 480 = Fyra hundra åttio
80 × 7 = 560 = Fem hundra sextio
80 × 8 = 640 = Sex hundra fyrtio
80 × 9 = 720 = Sju hundra tjugo
80 × 10 = 800 = åtta hundra

Sitemap

2018 © NumWords.com