NumWords.com

29 in Words in Polish

Dwadzieścia dziewięć

<28 :||: 30>29 × 2 = 58 = Pięćdziesiąt osiem
29 × 3 = 87 = Osiemdziesiąt siedem
29 × 4 = 116 = Sto szesnaście
29 × 5 = 145 = Sto czterdzieści pięć
29 × 6 = 174 = Sto siedemdziesiąt cztery
29 × 7 = 203 = Dwieście trzy
29 × 8 = 232 = Dwieście trzydzieści dwa
29 × 9 = 261 = Dwieście sześćdziesiąt jeden
29 × 10 = 290 = Dwieście dziewięćdziesiąt

Sitemap

2018 © NumWords.com