NumWords.com

19 in Words in Polish

Dziewiętnaście

<18 :||: 20>



19 × 2 = 38 = Trzydzieści osiem
19 × 3 = 57 = Pięćdziesiąt siedem
19 × 4 = 76 = Siedemdziesiąt sześć
19 × 5 = 95 = Dziewięćdziesiąt pięć
19 × 6 = 114 = Sto czternaście
19 × 7 = 133 = Sto trzydzieści trzy
19 × 8 = 152 = Sto pięćdziesiąt dwa
19 × 9 = 171 = Sto siedemdziesiąt jeden
19 × 10 = 190 = Sto dziewięćdziesiąt

Sitemap

2018 © NumWords.com