NumWords.com

18 in Words in Polish

Osiemnaście

<17 :||: 19>18 × 2 = 36 = Trzydzieści sześć
18 × 3 = 54 = Pięćdziesiąt cztery
18 × 4 = 72 = Siedemdziesiąt dwa
18 × 5 = 90 = Dziewięćdziesiąt
18 × 6 = 108 = Sto osiem
18 × 7 = 126 = Sto dwadzieścia sześć
18 × 8 = 144 = Sto czterdzieści cztery
18 × 9 = 162 = Sto sześćdziesiąt dwa
18 × 10 = 180 = Sto osiemdziesiąt

Sitemap

2018 © NumWords.com