NumWords.com

60 in Words in Malay

Enam puluh

<59 :||: 61>60 × 2 = 120 = Seratus dua puluh
60 × 3 = 180 = Seratus lapan puluh
60 × 4 = 240 = Dua ratus empat puluh
60 × 5 = 300 = Tiga ratus
60 × 6 = 360 = Tiga ratus enam puluh
60 × 7 = 420 = Empat ratus dua puluh
60 × 8 = 480 = Empat ratus lapan puluh
60 × 9 = 540 = Lima ratus empat puluh
60 × 10 = 600 = Enam ratus

Sitemap

2018 © NumWords.com