NumWords.com

29 in Words in Malay

Dua puluh sembilan

<28 :||: 30>29 × 2 = 58 = Lima puluh lapan
29 × 3 = 87 = Lapan puluh tujuh
29 × 4 = 116 = Seratus enam belas
29 × 5 = 145 = Seratus empat puluh lima
29 × 6 = 174 = Seratus tujuh puluh empat
29 × 7 = 203 = Dua ratus tiga
29 × 8 = 232 = Dua ratus tiga puluh dua
29 × 9 = 261 = Dua ratus enam puluh satu
29 × 10 = 290 = Dua ratus sembilan puluh

Sitemap

2018 © NumWords.com