NumWords.com

20 in Words in Malay

Dua puluh

<19 :||: 21>20 × 2 = 40 = Empat puluh
20 × 3 = 60 = Enam puluh
20 × 4 = 80 = Lapan puluh
20 × 5 = 100 = Seratus
20 × 6 = 120 = Seratus dua puluh
20 × 7 = 140 = Seratus empat puluh
20 × 8 = 160 = Seratus enam puluh
20 × 9 = 180 = Seratus lapan puluh
20 × 10 = 200 = Dua ratus

Sitemap

2018 © NumWords.com