NumWords.com

21 in Words in Bulgarian

двадесет и едно

<20 :||: 22>21 × 2 = 42 = четиридесет и две
21 × 3 = 63 = шестдесет и три
21 × 4 = 84 = осемдесет и четири
21 × 5 = 105 = сто и пет
21 × 6 = 126 = сто двадесет и шест
21 × 7 = 147 = сто четиридесет и седем
21 × 8 = 168 = сто шестдесет и осем
21 × 9 = 189 = сто осемдесет и девет
21 × 10 = 210 = двеста и десет

Sitemap

2018 © NumWords.com