NumWords.com

13 in Words in Bulgarian

тринадесет

<12 :||: 14>13 × 2 = 26 = двадесет и шест
13 × 3 = 39 = тридесет и девет
13 × 4 = 52 = петдесет и две
13 × 5 = 65 = шестдесет и пет
13 × 6 = 78 = седемдесет и осем
13 × 7 = 91 = деветдесет и едно
13 × 8 = 104 = сто и четири
13 × 9 = 117 = сто и седемнадесет
13 × 10 = 130 = сто и тридесет

Sitemap

2018 © NumWords.com